Czas i koszty dostawy

Czas realizacji zamówienia to maksymalnie 15-21 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty oraz akceptacji projektu graficznego. (czas realizacji uzależniony od aktualnej kolejki na produkcji).

Oferowane przez nas produkty  wysyłane są firmą kurierską.

Koszt wysyłki zależy od wagi zamówionego towaru:

Koszt przesyłki do 20 kg to 20 zł brutto.

Koszt przesyłki 21-50 kg to 40 zł brutto.

Dla przesyłek powyżej 50 kg koszt wysyłki paczki bądź palety ustalany indywidualnie .

Punkt 6 regulaminu mleczne-krowki.pl

6. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

6.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

6.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:

6.3.1. Przesyłka kurierska.

6.3.2. Przesyłka paletowa.

6.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 21 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 21 Dni Roboczych.

6.4.1. Termin ten należy liczyć od momentu przystąpienia przez Sprzedawcę do realizacji Umowy Sprzedaży zgodnie z pkt. 3.4.2. Regulaminu, z zastrzeżeniem że w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, termin ten rozpoczyna bieg nie wcześniej niż od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.