Formy płatności

Płatności za towary oferowane w naszym sklepie są obsługiwane za pomocą przelewów bankowych, a także za pomocą kanału płatności Przelewy24.

Dane do przelewu:

Grupa Euro Maciej Heród
ul. Grunwaldzka 17, 31-524 Kraków
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr 6666/2005, nadany przez Prezydenta Miasta Krakowa.
NIP: 6751211930

RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.
72 1750 0012 0000 0000 4078 1196